Page 10 - La Salette Travel_katalog-2018
P. 10

Brazylia, Argentyna                                                     13 dni        FOZ DO IGUAÇU – IGUAZU –  DZIEŃ 1                                 DZIEŃ 7                     n wydatków osobistych
        SÃO PAULO – APARECIDA –   POLSKA – BRAZYLIA                            PARATY                      n dodatkowych wycieczek
               PARATY –                                                                  nieuwzględnionych
         RIO DE JANEIRO – BÚZIOS Wylot z Polski do Foz do Iguaçu. (Przesiadka w Rio lub São Paulo).   Śniadanie. Przejście do kościoła na mszę św. Następnie rejs statkiem  w programie
                                                         między zielonymi wyspami, z postojem na nurkowanie i kąpiel. Powrót
                      DZIEŃ 2                               do hotelu. Kolacja i czas wolny.
                      PRZYLOT DO FOZ DO IGUAÇU                         DZIEŃ 8                     Ważne informacje:
                                                                                   n cena zawiera składkę do
         15-27.11.2018     Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. Foz do Iguaçu, założone      PARATY – RIO DE JANEIRO              Turystycznego Funduszu
                    w 1914 roku, jest znane na całym świecie dzięki niezwykle bujnej przy-
                    rodzie, wodospadom Iguaçu oraz wielkiej zaporze wodnej Itaipu. To    Śniadanie. Przejazd do Rio de Janeiro. Panoramiczne zwiedzanie Cidade  Gwarancyjnego
             PIELGRZYMKA  miasto trzech narodowości, bo znajduje się na styku Brazylii, Paragwa-  Maravilhosa (Cudownego Miasta). Starówka, Largo da Carioca, klasztor  n koszt pielgrzymki może ulec
       SAMOLOTOWO-AUTOKAROWA   ju oraz Argentyny. Co roku odwiedza je 1,5 mln turystów, to 6-krotnie  św. Antoniego – najstarsza budowla sakralna w Rio z 1608 r., msza św.  małej korekcie ze względu na
                    więcej niż liczba mieszkańców, których jest 256 tysięcy.         w stożkowatej katedrze św. Sebastiana (96-metrowa świątynia, która  niestabilny rynek paliw oraz
               CENA:                                       może pomieścić jednocześnie 20 tyś. wiernych). Arcos da Lapa – akwe- niestabilną sytuację polityczną
       2150 USD + 4900 PLN      DZIEŃ 3                               dukt z XVIIw., Praça Tiradentes Praça XV de Novembro. Rezydencja ro- n organizator zastrzega sobie
                      FOZ DO IGUAÇU – IGUAZU – ARGENTYNA                  dziny królewskiej, stadion Maracanã. Zakwaterowanie w hotelu, kola- prawo zmiany kolejności
                    Śniadanie. Całodzienna wycieczka na wodospady od strony argentyń-    cja i czas wolny, który można wykorzystać na spacer po Copacabana. zwiedzania w zależności od:
      Świadczenia:         skiej. Przekroczenie granicy z Argentyną i przejazd kolejką wąskoto-     DZIEŃ 9                      pogody, kondycji uczestników
                    rową do początku szlaku turystycznego w Parku Narodowym. Spacer
      n bilety lotnicze      pomostem o długości 1,5 km na skraj wodospadu Garganta del Diablo      RIO DE JANEIRO                   oraz godzin otwarcia obiektów
      n transfer z i na lotnisko  (Diabelska Gardziel). Podpłynięcie łódką motorową bezpośrednio pod   Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka na Wzgórze Corcovado z górują-
      n przejazdy klimatyzowanym  ścianę wodospadów oraz przejazd specjalnymi samochodami przez las    cym nad miastem, imponującym pomnikiem Chrystusa Odkupiciela
       autokarem         deszczowy. Powrót do hotelu. Msza św. w jednym z kościołów w mie-    – symbolem Rio. Pomnik, ukończony w 1931 r., stoi na wysokości 710
      n noclegi w hotelach 3*/4*,  ście. Kolacja i nocleg.                        m n.p.m. Po drodze podziwianie, największego na świecie “miejskiego”
       pokoje 2-, 3-osobowe      DZIEŃ 4                               lasu tropikalnego, a także zatoki Guanabara, laguny Rodrigo de Freitas
       z łazienkami                                            oraz wysp leżących wokół Rio. Wjazd na górę Głowa Cukru. Wjazd kolej-
      n śniadania i obiadokolacje   FOZ DO IGUAÇU – SÃO PAULO                      ką linową odbywa się dwustopniowo z postojem na niższym wzgórzu
      n rejs statkiem       Msza św. Śniadanie i wczesna wycieczka na wodospady Iguaçu po stro-   Urca Hill. Z obu wzgórz rozciąga się wspaniały widok na miasto, słyn-
                                                         ne plaże, zatoki, liczne wyspy, lotniska. Powrót do hotelu, czas wolny,
      n bilety wstępu: Corcovado,  nie brazylijskiej, skąd jest najlepszy widok na wodospady znajdujące się  obiadokolacja, nocleg.
       Głowa Cukru, Fort Santa  po stronie argentyńskiej. Słowo Iguaçu oznacza “wielką wodę” w języku
       Cruz, do parku narodowego  indian Tupi – Guarani. Wysokość wodospadów sięga 80 metrów. Jako      DZIEŃ 10
                    formacja geologiczna powstały przed 150 mln lat. Przelot do São Paulo.
       po stronie argentynskiej,  Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.                 RIO DE JANEIRO – NITERÓI – BÚZIOS
       do parku narodowego po                                       Śniadanie i wyjazd do Búzios, po drodze wizyta w Muzeum Sztuki Współ-
       stronie brazylijskiej Grande  DZIEŃ 5                               czesnej słynnego architekta Oscara Niemeyer, w miasteczku Niterói.
       Aventura, muzeum w Niteroi   SÃO PAULO – APARECIDA                        Zwiedzanie twierdzy Santa Cruz da Barra, przejazd do Búzios. Zakwa-
      n codzienna msza św.    Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie największego miasta w Brazylii. São   terowanie w hotelu, kolacja i czas wolny.
      n opieka pilota w j. polskim Paulo jest najbardziej zaludnionym miastem w Ameryce Południowej.
      n opieka duchowa kapłana  Miasto zostało założone w 1554 roku przy budowie szkoły dla zakonni-     DZIEŃ 11
      n opłaty za przewodników  ków jezuitów Manoel da Nobrega i Jose de Anchieta Beato. Zobaczy-      BÚZIOS
       lokalnych         my katedrę Metropolitalną, Stare Miasto, kościół Matki Bożej z Brazylii,  Śniadanie. Czas wolny, który można wykorzystać na odpoczynek w ho-
      n ubezpieczenie KL i NNW,  Park Ibirapuera, pomnik flagi, Plac Wolności, Kolegium św. Benedykta,  telu lub spacer nadmorskim bulwarem Rua das Pedras. Búzios to 8-ki-
       bagażu i od chorób     klasztor, Teatr Miejski, dworzec Estação da Luz, Pinacoteca. Przejazd do  lometrowy półwysep, na którym znajdują się 23 plaże. Zdobył między-
       przewlekłych        Aparecida. Miasto Aparecida, znane jako „Stolica Maryjna Brazylii”, każ- narodową sławę po wizycie francuskiej aktorki Brigitte Bardot. Kolacja
      n system Tour Audio Guide  dego dnia przyjmuje setki wiernych i pielgrzymów oddających cześć    w hotelu, nocleg.
                    Maryi. Wszystkie diecezje w Brazylii przynajmniej raz w roku odbywają
      Cena nie obejmuje:      pielgrzymkę do Sanktuarium NMP w Aparecida. Nawiedzenie Bazyli-       DZIEŃ 12
      n napojów w czasie posiłków ki Matki Boskiej. Msza św. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.    BÚZIOS – RIO DE JANEIRO – POLSKA
      n dopłaty do pokoju       DZIEŃ 6                               Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
       jednoosobowego (500 USD)    APARECIDA                                DZIEŃ 13
      n napiwków dla pilota,   Msza św. w kaplicy hotelowej. Śniadanie i wyjazd do Paraty. Przejazd na
       kierowców, obsługi     Zielone Wybrzeże do zabytkowego miasteczka – Paraty będącego perłą    Przylot do Polski, do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki.
       hotelowej (50 USD)     architektury kolonialnej i zarazem kurortem nadmorskim. Czas wolny.
      n napojów do obiadokolacji Kolacja i nocleg w Paraty.
                    8                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15