| | | | | | |
pielgrzymki@saletyni.pl | +48 12 269 36 33 | +48 662 101 338

Vitajte v La Salette Travel!

Lasaletská cestovná kancelária „La Salette Travel“ s. r. o patrí k dielam, ktoré spravuje naša rehoľa Misionárov saletínov v Poľsku. Je zároveň súčasťou širokej pastoračnej činnosti, v ktorej sa spĺňa charizma zmierenia vyplývajúca zo zjavenia Panny Márie v La Salette.
Naša kancelária je už mnoho rokov bezpečným a spoľahlivým organizátorom pútí, ktoré spĺňajú všetky formálne a právne požiadavky platné v organizovanom cestovnom ruchu. Spoločnosť La Salette Travel má osvedčenie o zápise do Registra organizátorov cestovného ruchu a sprostredkovateľov cestovného ruchu č. z. 69/2016, ktoré vydal Malopoľský vojvoda a poistenie uzatvorené v UNIQA.
Všetky púte sa snažíme pripraviť profesionálnym spôsobom. Našim pútnikom poskytujeme komfortný pobyt, s pohodlným ubytovaním a stravovaním, ako aj pohodlnú modernú dopravu. Ponúkame služby kvalifikovaných a skúsených sprievodcov.
Zakaždým prispôsobujeme našu ponuku individuálnym požiadavkám, očakávaniam a finančným možnostiam pútnika. Máme vlastný systém Tour Audio Guide, ktorý je veľmi užitočný pri návšteve rôznych miest so sprievodcom. Na každej púti sa zúčastňuje kňaz, ktorý duchovne dohliada na skupinu. Každodenná eucharistia je vždy ústredným bodom púte.
Dúfame, že vás oslovia návrhy pútí, ktoré sme pripravili na tento rok a stretneme sa s vami na pútnickej ceste.
Naša pútnická ponuka je určená aj pre organizované skupiny: farnosti, spoločnosti, školy a inštitúcie, ktoré s nimi spolupracujú. Ponúkame vhodné dátumy a trasy do všetkých kútov sveta pri výhodných podmienkach, vrátane možnosti tvoriť si program podľa svojich potrieb. Poskytujeme pri tom odbornú pomoc. Venujeme sa tiež náboženskému cestovnému ruchu smerujúcemu do Poľska a do Európy. Takto chceme ukázať cudzincom najkrajšie kúty Poľska a oboznámiť ich s bohatstvom našej tradície a kultúry. Odporúčame vám, aby ste navštívili našu webovú stránku, kde v priebehu roka zverejňujeme dodatočné púte alebo špeciálne programy, ktoré nie sú v tlačenej verzii katalógu. Pravidelne tiež aktualizujeme všetky zmeny, ktoré nezávisia od nás, ako napríklad odloženie dátumov letu. Neváhajte a kontaktujte našu kanceláriu telefonicky alebo prostredníctvom webovej stránky www.pielgrzymki.saletyni.pl.

Saletyńskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe
LA SALETTE TRAVEL Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 12; 30-407 Krakow
tel./fax: +48 12 269 36 33; +48 662 101 338
e-mail: pielgrzymki@saletyni.pl
Like us on facebook: www.facebook.com/pielgrzymki.saletyni