ks. Piotr Szweda MS

Teolog duchowości i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Urodził się w Dębicy w 1976 roku. W 1995 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Nowicjat odbył w Dębowcu, a studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie....

ks. Roman Grądalski MS

Urodził się w 1963 roku w Gorlicach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Nowicjat odbył w Dębowcu, a studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Dębowcu w 1989...

ks. Krzysztof Żygadło MS

Urodził się w 1971 roku w Olsztynie. Edukację podstawową odbył w rodzinnym mieście Nidzica, zaś średnią w Technikum Elektronicznym w Olsztynie. To tam po raz pierwszy spotkał się z historią Objawienia i Orędziem Matki Bożej Saletyńskiej. W roku 1992 rozpoczął formację ...

Marta Karnasiewicz

Urodziła się w Chrzanowie. Również tam ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego. Jest absolwentką Filologii Francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jej...